1.51K

Tăng ca cậu nhân viên được sếp mời về nhà ăn cơm kể về sếp nữ nóng bỏng Karen Kaede và cậu nhân viên đẹp trai đã có gia đình, hôm nay cả hai ở lại công ty tăng ca về muộn nên Karen Kaede chủ động mời cậu nhân viên của mình về nhà ăn cơm, tại đây chỉ có hai người nên Karen Kaede nhanh chóng gạ gẫm cậu nhân viên đẹp trai của mình mặc dù biết cậu ta đã có gia đình.